Connecting Zealand

Kan man kickstarte et vækstøkosystem inden for ressourceeffektivitet og miljøteknologi i Region Sjælland?

Nej, men man kan med fordel understøtte svage økosystemer, så de bliver selvbærende på sigt. Læs mere om erfaringerne fra Connecting Zealand her på siden, og se vores lille animation og film.

 

Deltagernes udbytte og erfaringer

I filmen kan du se og høre erfaringer fra virksomheder, studerende og partnere om deres udbytte af at deltage i Connecting Zealand.

 

7 anbefalinger til understøttelse af et vækstøkosystem

Læs mere om, hvordan det gik i Connecting Zealand med understøttelse af et vækstøkosystem inden for ressourceeffektivitet og miljøteknologi i Region Sjælland. Se den korte version herunder:

I perioden 2017-2019 har der i regi af Connecting Zealand været afholdt en række understøttende aktiviteter, der havde til formål at bidrage til øget netværk, samarbejde og videndeling mellem virksomheder og øvrige erhvervsaktører, der beskæftiger sig med ressourceeffektivitet og miljøteknologi i Region Sjælland.

Share Best Practice - blev faciliteret af Erhvervshus Sjælland og afholdt som endagsarrangementer hos en værtsvirksomhed. Her har den pågældende virksomhed delt ud af sine succeser og erfaringer til ligesindede, som så har kunnet blive inspireret til at gøre noget lignende selv. Arrangementerne fungerede som en genvej for ledere i små og mellemstore virksomheder til at få praktisk viden og lære af erfaringer fra andre virksomheder.

Innovation Camp - bestod af en række forløb, hvor virksomheder og studerende er blevet matchet. Forløbene, der blev kaldt Food Days, blev faciliteret af Agro Business Park. De deltagende virksomheder var især mindre virksomheder, som ikke selv har ressourcer til innovativ produktudvikling. Virksomhederne kom med cases, hvor de studerende bidrog med at finde nytænkende løsninger.

Matchmaking - blev faciliteret af CLEAN. Den faciliterende rolle bestod i at give virksomhederne mulighed for at møde hinanden inden for en opsat ramme.
Virksomhederne har præsenteret sig selv og deres løsninger over for hinanden med det formål at se, om de kunne bruge hinandens innovative ideer til at løse nogle af de udfordringer, de hver især stod med, og potentielt også til at finde partnere til konkrete samarbejder.

Bag Connecting Zealand

Partnerne bag Connecting Zealand er Agro Business Park, CLEAN og Erhvervshus Sjælland (leadpartner). Projektet er finansieret af Region Sjælland, Vækstforum Sjælland og Erhvervsstyrelsen.

cz-partnerlogoer-samme-fil

Sidst opdateret: 25.03.2020