Få tilskud til økologisk omstilling i kantiner, hoteller og restauranter

Der skal mere økologisk mad i maverne hos cafe-, restaurant- og hotelgæster, ansatte og borgere, der betjenes af professionelle offentlige eller private køkkener. Fonden for økologisk landbrug har åbnet for en køkkenomstillingspulje på i alt 54 mio. kr., der over de næste fire år skal hjælpe de professionelle køkkener med den økologiske omstilling.

Private køkkener kan dog kun opnå midler til projekter i 2022 og 2023, da puljerne for 2024 og 2025 udelukkende henvender sig til offentlige køkkener, herunder offentlige køkkener, der drives af private virksomheder.

Puljen søges for et år ad gangen med ansøgningsfrist den 21. oktober 2021 for projekter, der gennemføres i 2022. Puljen for projekter i 2022 er på 17 mio. kr. Puljen for 2023 er endnu ikke åbnet.

Mindre madspild og mere økomad i de danske maver

Formålet er at højne økologiprocenten i de mange daglige måltider, der serveres i landets professionelle køkkener. Det kræver viden om bæredygtig produktion af måltider, De officielle Kostråd, madspild og hvad der er i sæson. Derfor er midlerne afsat til kompetenceudvikling af køkkenpersonale og de tilknyttede medarbejdere.

Derudover skal puljen udbrede Det Økologiske Spisemærke, som medvirker til vedligehold og udvikling af økologien i køkkenerne på sigt.
Konsulentvirksomheder og uddannelsesinstitutioner, der ønsker at levere den nødvendige kompetenceudvikling til køkkenmedarbejderne kan også søge puljen.

Fakta om puljen

Pujen er på 54 mio. kr., der uddeles i perioden 2022-2025. Puljen for 2022 er på 17 mio. kr.
Målet er at sikre økologisk omstilling af professionelle køkkener med henblik på at højne økologiprocenten i de mange daglige måltider, der serveres af landets professionelle køkkener.

Ansøgere kan være:

  • Kommuner, regioner og statslige institutioner med køkkener, der drives i eget regi
  • Virksomheder, som driver offentlige eller private køkkener, med henblik på omlægning af køkkenerne
  • Virksomheder med henblik på omlægning af egne private køkkener
  • Konsulentvirksomheder, uddannelsesinstitutioner o.l. med henblik på ydelse af bistand til kompetenceudvikling af medarbejdere i enten offentlige eller private køkkener

Ansøgningsfristen for at søge om tilskud til projekter i 2022 er den 21. oktober 2021 kl. 12.

Læs mere om puljen på Fonden for økologisk landbrug

Vil du kontaktes?

Vil du kontaktes af os for sparring og hjælp ift. Corona?

Bliv kontaktet

Sidst opdateret: 20.08.2021