Persondata for kunder

Som virksomhed og dermed kunde i Erhvervshus Sjælland opbevarer vi dine data sikkert. Vi opbevarer dine data, hvis du har været i kontakt med os, hvad enten det er i form af et event, du har fået sparring eller været en del af et forløb.

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, fx navn, adresse, e-mail-adresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. I udgangspunktet opbevarer vi ikke personfølsomme oplysninger om dig.

Erhvervshus Sjælland, Fulbyvej 15, 4180 Sorø (Cvr.nr. 4008 4746) er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Erhvervshus Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning, og er en del af det offentlige erhvervsfremmesystem, der skal styrke udviklingen af dansk erhvervsliv gennem en sammenhængende erhvervsfremmeindsats på tværs af hele Danmark.

Du kan kontakte Erhvervshus Sjælland på tlf. 5535 3035 eller mail info@ehsj.dk, hvis du har spørgsmål til behandlingen.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Erhvervshus Sjælland er ligesom alle andre offentlige institutioner forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@ehsj.dk
 • På telefon: 5535 3035 (spørg efter databeskyttelsesrådgiveren – DPO)

Erhvervshus Sjælland fungerer som et tværkommunalt kompetencecenter indenfor erhvervsfremme med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling, der skal understøtte erhvervslivet og erhvervsudviklingen i primært Region Sjælland, men også i vist omfang i hele Danmark. Erhvervshus Sjælland arbejder bl.a. med at give sparring til at starte, udvikle og drive virksomhed samt fremme produktivitet, vækst, konkurrenceevne og internationalisering hos danske virksomheder. De aktiviteter, som erhvervshusene udbyder, må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til private rådgivere, og formålet er at gøre specialiseret erhvervsservice tilgængeligt for alle virksomheder.

Erhvervshus Sjællands behandlingsgrundlag (prioriteret rækkefølge):

 1. Udmøntningen af erhvervsfremmearbejdet med hjemmel i Lov om Erhvervsfremme, hvor Erhvervshus Sjælland indsamler og behandler oplysninger om enkeltmandsvirksomheder og medarbejdere i selskaber i målgruppen (SMV-segmentet), (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e).
 2. Behandlingsgrundlaget er en aftale med virksomheden og den registrerede om deltagelse i et projekt, event eller andet forløb, (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 3. Behandlingsgrundlaget er interesseafvejningsreglen, hvor hensynet til at arbejde systematisk med erhvervsfremme gør det nødvendigt at indsamle og i mindre omfang behandle personoplysninger om relevante personer i virksomhederne, (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er Erhvervshus Sjællands interesse i at så mange relevante virksomheder som muligt bliver bekendt med erhvervsfremmeaktiviteterne.

Vi behandler primært følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn
 • Stilling, uddannelse eller arbejdsfunktion
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Notater, mails og aktiviteter
 • SMS, Messenger og LinkedIn beskeder
 • CPR-nummer, hvis virksomheden endnu ikke har CVR-nummer.
 • CVR-nummer og P-nummer
 • Branchekode
 • IP-adresse og domænenavn

Vi videregiver dine personoplysninger til andre myndigheder, offentligt forankrede organisationer indenfor erhvervsfremmesystemet eller eksterne partnere, der bidrager til erhvervsfremmearbejdet. Derudover skal visse indsamlede oplysninger videregives til Erhvervsstyrelsen og EU. Derudover videregiver Erhvervshus Sjælland kun dine persondata, hvis lovgivningen kræver det, eksempelvis til politi eller myndigheder med fornødent retsgrundlag. Endelig videregiver vi personoplysninger til andre parter, hvis vi er forpligtet hertil i henhold til anden lovgivning, herunder fx aktindsigt ifølge offentlighedsloven.

Erhvervshus Sjælland benytter databehandlere til fx IT-drift, økonomi og eventadministration mv., og indgår databehandleraftaler med leverandører og samarbejdspartnere, der behandler personoplysninger på Erhvervshus Sjællands vegne. Derudover sikrer Erhvervshus Sjælland gennem kontrakter og fortrolighedserklæringer, at vores databehandlere, underdatabehandler samt andre som vi deler dine persondata med, lever op til den standard for informationssikkerhed og databeskyttelse, som vi kræver.

Vi indsamler personoplysninger fra cvr.dk, Bisnode.dk, Vainu.dk, dig selv og din arbejdsgiver samt de forskellige aktører indenfor erhvervsfremmesystemet.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af disse, under hensyntagen til overholdelse af arkivreglerne. Selv om du fx ophører din virksomhed, kan vi være forpligtet at opbevare dine oplysninger, jf. statens arkivregler eller regler om journaliseringspligt i lov om offentlighed i forvaltningen i mindst 5 år.

Hvis det fx er oplysninger, som vi har brug for med henblik på at kunne fastlægge eventuelle retskrav, som måtte udspringe af et aftaleforhold, kan vi opbevare oplysningerne længere end 5 år. Oplysningerne opbevares i overensstemmelse med offentlighedslovens principper, således at de er tilgængelige af hensyn til offentlighed i forvaltningen. I øvrigt følges Rigsrevisionens og Rigsarkivarens anvisninger for arkivalier.

I Erhvervshus Sjælland har informationssikkerhed høj prioritet og der er fokus på, hvordan vi beskytter data, systemer og services. Erhvervshus Sjælland beskytter kritiske og følsomme informationer, informationssystemer mod kompromittering og anden uautoriseret anvendelse. Erhvervshus Sjælland sikrer, at dine personoplysninger ikke bliver tilintetgjort ved en fejl, går tabt, bliver ændret, offentliggjort uautoriseret, samt at uvedkommende ikke får adgang eller kendskab til dem.

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Indsigtsretten, hvorefter du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse (rettelse).
 • Berigtigelse og sletning, der giver dig ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig eller få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Indsigelsesret, hvor du i visse tilfælde har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Sidst opdateret: 24.02.2021