Den globale klimakrise skal løses af iværksætterne

Klumme bragt i Altinget d. 18. maj 2021

Danmark har et væld af iværksættere, der kan bidrage med nye, innovative og billigere løsninger til at indfri klimaambitionerne. Husk dem – og husk også, at regulering er både bump på vejen og vejen frem, når effektive løsninger skal findes, skriver Mads Váczy Kragh.

mvk-landscape

Når Danmark målsætningen om en 70 procents reduktion af CO2-udledning i 2030?

Det er et ofte stillet spørgsmål. Målsætningen er ambitiøs og udfordrende, men indfries den, vil den stå som et pejlemærke for en nation, der turde være ambitiøse på klimaet, der ville betale hvad det kostede og være et forbillede for resten af verden.

Men skal ambitionen indfries, skal der også handling bag ordene. En af udfordringerne er, at indfrielsen af ambitionen ikke er lineær. Som den i dag fremlægges af regeringen, forventes en relativ flad udvikling i de første år frem mod 2030, hvorefter der sker en acceleration de sidste år, sådan at målsætningen til sidst nås.

Innovative og billigere løsninger

Jeg er ikke energi- eller klimaekspert og har derfor svært ved at vurdere, om planen er realistisk. Men jeg ved noget om iværksætteri og virksomheder, og her har jeg noteret mig en hastigt voksende underskov af iværksættere og mindre virksomheder, der beskæftiger sig med, hvordan man løser klimaudfordringerne.

Det, som kendetegner de nye virksomheder, er, at de løser problemerne på nye og mere innovative måder og ofte markant billigere end de løsninger, som kommer fra de store og etablerede virksomheder. Det er der måske ikke så meget nyt i.

Det ser vi også indenfor it og teknologiområderne, hvor det er de nye virksomheder, der ofte kommer med de nye løsninger og de store virksomheder, der adapterer og udvikler deres eksisterende teknologiplatform.

Kan virke begrænsende

Og her kommer problemet så. Netop markedet for miljø- og klimaløsninger er baseret på et køb fra det offentlige eller en regulering fra det offentliges side.

Hvis man eksempelvis forbyder spredning af spildevandsslam på markerne (afdampning af gasser har en markant negativ CO2-påvirkning, hertil kommer medicinrester og tungmetaller i grundvandet), skabes et marked for teknologier, der kan løse denne udfordring.

Staten og regeringen har en stor opgave i forhold til at forstå, hvad iværksætterne kan bidrage med.
- Mads Váczy Kragh, direktør, Erhvervshus Sjælland

Hvis man i denne proces ikke har øjnene åbne for iværksætternes bud på en sådan udfordring, så kommer vi til af løse morgendagens udfordringer med gårsdagens teknologi. Det er både en dyr og en dårlig måde at løse klimaudfordringerne på.

Staten og regeringen har en stor opgave i forhold til at forstå, hvad iværksætterne kan bidrage med, men der er også behov for en stor agilitet til at ændre reguleringer og lovgivning, der kan bremse for de nye innovationer.

Da de første vindmøller skulle kobles på nettet, var den øvelse forbundet med store reguleringsmæssige udfordringer, hvor lovgivningen var baseret på store kulkraftsfyrede anlæg og ikke mange decentrale strømproducenter.

Den udfordring blev løst, og i dag beundrer mange Danmark for den el-infrastruktur, vi har. Men her skal vi blot huske, at behovet for agilitet er markant større i dag, da udfordringen er enorm og den tidshorisont, der arbejdes med, er kort.

Vi har virksomhederne

Men hvad er det så for nogle virksomheder? Alene i Region Sjælland findes der en underskov af virksomheder, der blandt andet arbejder med genanvendelse, og som alle tænker både klima og globalt. Det er for eksempel virksomheden AquaGreen, som kan løse vores problemer med spildevandsslam og store dele af landbrugets emission gennem pyrolyse.

Det er Hybrid Greentech, som giver løsninger på, hvordan vedvarende energi kan anvendes optimalt. Det er Dynelectro, som arbejder med teknologien omkring power-to-x; Unibio, som producerer proteiner ved omformning af metan.

EcoXell, som genanvender flamingo i letbeton; Ucomposites, som genanvender glasfiber fra vindmølleproduktion; Shark Solutions, som genanvender bilruder; Scanmetals, som genanvender metal fra forbrændingsanlæg… Og jeg kunne blive ved.

Derfor skal man, når man planlægger energiøer, kigger på landbrugets emissioner og blandt andet overvejer CO2-fangst, huske at se efter, hvad iværksætterne kan byde ind med.

Det kan blive billigere for Danmark på kort sigt og en gigantisk forretningsmulighed på lang sigt, som det var, da Danmark gik forrest på spildevand og vindenergi.

Skal din virksomhed i en grønnere retning?

 

 

Sidst opdateret: 20.05.2021