Guide til finansiering af din virksomhed i en krisetid

Kan coronakrisen mærkes økonomisk i din virksomhed? Så skal du handle hurtigt for at få de bedste betingelser for at komme godt ud på den anden side. Forretningsudvikler Steen Munk giver dig her en konkret guide til, hvordan du bedst håndterer finansieringen.

hands-writing

 

Kortlæg din økonomiske situation

Sørg for hurtigt at skabe dig et så godt overblik over din virksomheds situation som muligt – gerne via et likviditetsbudget med forskellige ”hvad-nu-hvis”-udfaldsmuligheder. Se blandt andet på forventet tab som følge af svigtende omsætning, forsinkede betalinger fra kunder, etc.

Demonstrér at du er handlekraftig ved hurtigt at gennemføre forskellige tiltag til reduktion af omkostninger og minimering af risici. Disse handlinger vil virke tillidsvækkende over for fx. banken og samtidig smidiggøre kreditbehandlingen.

Hold din bank opdateret

Flere banker har tilkendegivet, at de gerne vil give deres kunder en håndsrækning, som blandt andet kan bestå af henstand med rente- og afdragsbetalinger, en forhøjelse af kassekreditten og/eller en udvidet låneramme. Det samme budskab høres fra flere leasingselskaber.

Hvis du har behov for yderligere likviditet på kortere eller længere sigt, bør du kontakte banken hurtigst muligt – og hellere i dag end i morgen. Det samme gælder, hvis din virksomhed er i risiko for at misligholde sine låneforpligtelser. Det må forventes, at bankerne allerede nu har en stor stigning i antallet af henvendelser fra kunder, og at der derfor kan opstå forlænget sagsbehandlingstid, som følge af det stigende antal udfordrede kunder.

Kend dine finansieringsmuligheder

Regeringen har åbnet op for en række muligheder for de økonomisk pressede virksomheder. Undersøg de forskellige hjælpepakker, så du kender dine muligheder:

 • Virksomhedsguiden
  Find svar om, hvilke økonomiske støtteordninger og hjælpepakker din virksomhed kan gøre brug af.

 • Skat
  Find de seneste opdateringer ift. hjælpepakker og de lempede regler for de danske virksomheder.

 • Vækstfonden
  Læs mere om garantiordningen for lån og hjælp til finansiering.

 • Early Warning
  Læs mere om krisehjælp, hvis din virksomhed er likviditetsmæssigt udfordret og måske insolvent.

knap_bliv_kontaktet

Sidst opdateret: 18.02.2021