Idebyg A/S søger hjælp til organisatorisk udvikling og re-positionering

Idebyg A/S er en entreprenørvirksomhed med mere end 100 år på bagen. Virksomheden er fokuseret på totalentrepriser og hovedentrepriser og har selv egen tømrer-, snedker-, murer-, stillads- og malerafdeling. Virksomheden driver desuden egen køkkenvirksomhed under AUBO brandet.

Om virksomheden

Virksomheden beskæftiger ca. 85 medarbejdere og står på en solid økonomisk platform og har ved senest afsluttet regnskab (2019) realiseret en likviditetsgrad på knap 140 %, afkastningsgrad på ca. 14 % og forrentning af egenkapitalen på ca. 40 %. Virksomhedens soliditetsgrad ligger på 28,5 %. Virksomheden er netop ved at afslutte regnskab for 2020 med en omsætning på 85 mio. kr. og et resultat på ca. 6. mio. kr. før skat. Egenkapitalen ligger på ca. 10. mio.kr. (2020).

Entreprenørbranchen har generelt oplevet en positiv udvikling i 2020, hvor fremrykningen af offentlige anlægsinvesteringer og et stigende privat forbrug har bidraget positivt til branchen og Idebyg A/S udvikling. For at sikre den fortsatte positive udvikling har virksomheden gennem deltagelse i projektet Børsen Gazelle, der gennemføres i samarbejde med Erhvervshus Sjælland, identificeret 2 strategiske nøgleindsatser. Indsatserne skal medvirke til at virksomheden fortsat kan forfølge deres ekspansionsstrategi, men samtidigt tager højde for stigende udfordringer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, stigende materialepriser og behov for konsolidere virksomheden yderligere med henblik på at sikre konkurrencefordele i et marked under hastig forandring og med stigende kompleksitet.

Opgavebeskrivelse

Opgave 1

Virksomheden søger en konsulent, der kan medvirke til at afdække organisatoriske- og driftsmæssige udviklingsmuligheder med henblik på at sikre en forsat rentabel og robust drift. I et marked, der er under hastige forandringer vurderer virksomheden, at der er behov for at skabe en robusthed, der muliggøre en modstandsdygtighed overfor såvel hurtigt ændrede markedsvilkår, som eksempelvis stigning i materialer. Men samtidigt også en robusthed, der kan gøre virksomheden i stand til at udnytte markedsmæssige muligheder som eksempelvis opkøb og ekspansion.

Konkret forventes følgende opgaver udført:

 • Kort analyse af virksomhedens kunde og markedsforhold samt udarbejdelse af forslag til handleplan for realisering af markedspotentialer.
 • Analyse af virksomhedens aftaler og kontraktforhold samt anbefalinger til optimering af disse.
 • Analyse af virksomhedens organisation, forretningsprocesser og produktionskapacitet samt anbefalinger til optimering af disse.
 • Analyse af virksomhedens samlet drift og finansiering samt anbefalinger og forslag til handleplan for optimering af disse.

Forventet udbytte:
Det forventes at virksomhedens udbytte af indsatsen vil medvirke til en samlet forbedret rentabilitet af virksomheden, herunder muliggøre en såvel organisk samt akkvisitiv vækst

Forventet afviklingsperiode:
Primo oktober 2021 til ultimo december 2021.

Økonomi:
Virksomheden beder om et tilbud på opgave 1, der ikke må overstige kr. 125.000

Tilbudsfrist:
Deadline på at modtage tilbud: 28. september, 2021.
Tilbuddene skal som minimum indeholde:

 • Dato for tilbud
 • Beskrivelse af opgaven
 • Pris - Afgivne tilbud skal være ekskl. moms og uden ikke-støtteberettiget udgifter såsom; forplejning, rejseudgifter, lokaleleje, etc.
 • Rådgivers navn, CVR-nr. og kontaktoplysninger
 • Tidshorisont for forløbet

Opgavebeskrivelse

Opgave 2

I forbindelse med virksomhedens udviklingsarbejde ønskes samtidigt en re-positionering af virksomheden med henblik på at fremstå attraktivt overfor såvel eksisterende som nye medarbejdere og særligt i forbindelse med virksomhedens ekspansionsaktiviteter.

Konkret forventes følgende opgaver udført:

 • Analyse af virksomhedens nuværende positioneringsstrategi.
 • Analyse af virksomhedens muligheder og gevinster ved design af en effektiv salgs- og kommunikationsstrategi.
 • Udarbejde forslag til indholdselementer i en samlet kommunikationsstrategi indeholdende employer branding, markedspositionering samt forslag til kravspecifikation for udarbejdelse af nyt narrativ og design samt identifikation af virksomhedens unikke ”selling propositions”.

Forventet udbytte:
Det forventes at virksomhedens udbytte af indsatsen vil medvirke til en stærkere positionering og øget markedsandele samt en reduktion af virksomhedens medarbejder ”turnover rate” samt forbedrede muligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Forventet afviklingsperiode:
Ultimo oktober 2021 til ultimo december 2021.

Økonomi:
Virksomheden beder om et tilbud på opgave 2, der ikke må overstige kr. 150.000

Tilbudsfrist:
Deadline på at modtage tilbud: 28. september, 2021

Tilbuddene skal som minimum indeholde:

 • Dato for tilbud
 • Beskrivelse af opgaven
 • Pris - Afgivne tilbud skal være ekskl. moms og uden ikke-støtteberettiget udgifter såsom; forplejning, rejseudgifter, lokaleleje, etc.
 • Rådgivers navn, CVR-nr. og kontaktoplysninger
 • Tidshorisont for forløbet

Kontakt Erhvervshuset

Har du behov for sparring eller er du interesseret i, at sætte et udbud op via Erhvervshus Sjælland?
Så tag fat i os via nedenstående link.

Kontakt os

Sidst opdateret: 13.09.2021