henrik

Tre råd til at arbejde strategisk med IPR

Mange virksomheder, der har begrænset erfaring med IPR, går glip af konkurrencemæssige fordele og risikerer at ende i kritiske situationer, der kunne være undgået. Få her 3 råd til, hvordan du kan arbejde med IPR i din virksomhed.


Vækstkonsulent, certificeret IRP-coach og European IPR Helpdesk Ambassador, Henrik Moe Tørnquist, hjælper virksomheder med at navigere i en virkelighed af immaterielle rettigheder, patenter og varemærker, samt have fokus på IPR i den daglige drift. Her er tre kernespørgsmål, han ofte præsenterer virksomheder for.

Dokumenterer I jeres unikke viden?

Ligegyldigt hvilken branche virksomheden opererer i, så vil løbende innovation og forbedringer af produktet være en naturlig og ofte nødvendig proces. Men hvis de innovative tanker og den unikke viden kun eksisterer i hovederne på de dygtige medarbejdere, så lider virksomheden et uopretteligt tab, når medarbejderen af den ene eller anden årsager forlader skuden.

Definér og implementér derfor faste, interne processer for løbende at dokumentere og ajourføre ny viden. Henrik anbefaler bl.a., at man 2-3 årligt taler med sine medarbejdere og høre, om de har ændret nogle processer/teknologier. Er der innovationer, der gør processer og produkter bedre, hurtige, lettere eller billigere?

Er jeres registrerede rettigheder up-to-date?

Den teknologi, du har valgt at tage nogle rettigheder på, skal du - ligeledes 2-3 gang årligt - revurdere. Har I lavet innovation på området, som gør, at I nu agerer udenfor jeres patentbeskyttelse? Har I ændret produktet sådan, at I reelt ikke er dækket af den tidligere indleverede patentansøgning?

Når eventuelle innovationer er dokumenteret, skal I (som regel bestyrelsen) tage stilling til, om der skal tages på patent på det, eller om virksomheden skal betragte det som noget hemmeligt.

Hvis bestyrelsen vælger at hemmelighedsstemple en innovation, så husk at italesætte det over for medarbejderne (eller arbejd med tavshedspligt). Der er talrige eksempler på store danske virksomheder, som undrede sig over, at deres nye teknologier sivede ud. Der var ofte tale om medarbejdere, der var stolte over deres arbejde og spredte det i forskellige sammenhænge.

Overvåger I jeres konkurrenter?

Det lyder muligvis en anelse suspekt, men der kan være stor værdi i at overvåge dine konkurrenters aktiviteter – og det er selvfølgelig helt legalt.

Hvis din virksomhed selv udvikler fremadrettet, så kan patentovervågning give uvurderlig information om konkurrenternes fremtidige fokusområder (og måske inspirer din virksomhed). Der er både mulighed for at tage kontakt til Patent- og Varemærkestyrelsen eller benytte private aktører.

Du kan eksempelvis vælge systematisk overvågning af patentaktiviteter hos udvalgte konkurrenter eller konkrete emneområder. Så bliver din virksomhed orienteret, når nye patentdokumenter bliver publiceret. Det giver din virksomhed gode muligheder for at reagere hurtigt og effektivt på nye trusler og innovationer.

Har du brug for sparring?

Væksthus Sjælland tilbyder uvildig sparring om rettigheder, Patent & Brugsmodel, Design og Varemærker samt hemmeligholdelsesaftaler.

Vores vækstkonsulenter fokuserer på dine immaterielle rettigheder og de muligheder, der kan være for at styrke din position på markedet. Vi har et stort kendskab til de private aktører indenfor IP-området og kan derfor hjælpe med at finde de helt rigtige fagfolk til at bringe din IPR-strategi sikkert i hus.

Vi er bl.a. en del af Enterprise Europe Network // European IPR Helpdesk Team og har kollegaer i mere en 24 lande i Europa som står parat med deres lokalkendskab og viden

EEN Logo een_2

Sidst opdateret: 23.10.2019