Minkerhvervene kan nu søge tilskud til omstilling eller iværksætteri

Minkavlere og virksomheder i følgeerhvervene kan frem til den 23. september søge tilskud til omstilling og etablering af ny virksomhed.

Omstillingspuljen til minkavlere og følgeerhverv er på 50 mio. kr. og du kan gennem erhvervshusene søge tilskud til fx rådgivning, udviklings- og innovationsforløb, indkøb af udstyr og materialer, samt relevant kompetenceudvikling til berørte virksomheder.

Hvad kan du søge tilskud til?

 

Omlægning af din eksisterende virksomhed:

 • Tilskud til rådgivning om f.eks. erhvervsomlægning og forretningsudvikling af din eksisterende virksomhed hos relevante rådgivningsvirksomheder eller konsulenthuse.
 • Tilskud til udviklings- og innovationsforløb i din virksomhed, evt. i samarbejde med f.eks. andre virksomheder eller offentlige aktører.
 • Tilskud til test og tilpasning af ny teknologi - herunder f.eks. også ny anvendelse af eksisterende teknologi i ansøgervirksomheden, evt. i kombination med nyt udstyr.
 • Tilskud til indkøb af f.eks. nyt udstyr, materialer eller teknologi, som understøtter virksomhedens omstillingsproces.

Etablering af ny virksomhed:

 • Tilskud til rådgivning om f.eks. iværksætteri, udvikling af nye forretningsmodeller eller kapitalsøgning.
 • Tilskud til iværksætter- og innovationsforløb, f.eks. i inkubationsmiljøer.
 • Tilskud til indkøb af f.eks. nyt udstyr, materialer eller teknologi, som understøtter iværksætteri.

Kompetenceudvikling:

 • Tilskud til kompetenceudvikling direkte relateret til implementering af f.eks. nyt udstyr og teknologi.
 • Projekter, der bidrager til grøn omstilling, bliver prioriteret såfremt ansøgningen lever op til de øvrige krav. Tilskudspuljen vil ligeledes prioritere forretningsmodeller, der vurderes at have ambitioner og vækstpotentiale af en mere innovativ karakter.

Overordnede krav til din ansøgning

Din virksomhed skal have dansk CVR-nummer og du skal sammen med ansøgningen indsende en plan for omstillingen af din virksomhed - herunder overordnet tidsplan og budget. Kontakt evt. Erhvervshus Sjælland for sparring.

Vil du søge puljen som minkavler, er det et krav, at din minkvirksomhed var i drift den 15. juni 2020 og har haft egenproduktion af minkskind i Danmark i 2018, 2019 eller 2020 samt relevante miljøtilladelser mm. til de producerede dyr.

Søger du som følgeerhverv er din virksomhed som regel indenfor pelseri, fodercentral, udstyrsproducent eller auktionshus. Andre følgeerhverv kan komme i betragtning.

Specifikke krav til virksomhederne

 • Ansøgere fra minkavl skal dokumentere, at virksomheden var i drift den 15. juni 2020, og der har været egenproduktion af minkskind i 2018, 2019 eller 2020 samt de relevante miljøtilladelser mm.
 • Ansøgere fra følgeerhverv skal dokumentere, at mindst halvdelen af virksomhedens omsætning i 2017-2019 (eller hertil svarende forskudte regnskabsår/perioden (min. 3 måneder) siden stiftelsestidspunkt efter 2017 frem til 15. juni 2020) stammede fra handel med danske minkproducenter.
 • Ansøgere fra pelserier tilknyttet en minkvirksomhed eller ikke-minkvirksomheders udlejning af bur- og staldkapacitet til dansk minkavl skal dokumentere dette særlige tilhørsforhold.
 • Ansøger fra følgeerhverv skal dokumentere en markant omsætningsnedgang på mindst 30 pct. som følge af nedlukningen af minkerhvervet i Danmark

Søg inden 23. september

Halvdelen er midlerne kan ansøges i 2021 og resten i 2022. Frist for ansøgninger i 2021 er 23. september kl. 12.

Læs mere og ansøg hos Erhvervshus Midtjylland

Vil du kontaktes?

Vil du kontaktes af os for sparring og hjælp ift. Corona?

Bliv kontaktet

Sidst opdateret: 20.08.2021