Sådan optimerer du din virksomhed under Corona-krisen

Udbruddet af Coronavirus udgør en alvorlig udfordring, der påvirker os alle - og i særlig grad de danske virksomheder. Eksperter hos Erhvervshus Sjælland har skabt en model, som dækker de vigtigste aspekter i krisehåndteringen og måder, du kan tackle udfordringerne på og optimere din virksomhed.

claus-moede

Modellen har fået navnet 4S – og kan udtales ”force” på engelsk. Den har fire grundelementer: styrk, spar, skaf og sælg. Modellen har ikke bare til formål at hjælpe, mens krisen raser. Den rækker også fremad. Den vil kunne udgøre et solidt afsæt for forretningen, når den markedsmæssige normalisering indtræder.

Styrk

Punktet styrk handler i høj grad om at sikre sig nu og her. Det handler om at tilpasse virksomheden den nye, midlertidige virkelighed og drive virksomheden fornuftig fremad i den.

 • Styrk hele værdikæden. Specielt medarbejderne skal motiveres i en krisetid. Tal med dem. De skal føle sig trygge og kunne arbejde effektivt hjemme. Brug programmer som Skype, Yammer, Teams, Messenger m.v. til at strømline dialogen og fastholde fornemmelsen af fællesskab.
 • Tjek virksomhedens infrastruktur. Alle anlæg, der fremmer transport og kommunikation, skal være intakte og kunne benyttes fremadrettet
 • Gennemgå den interne logistik og produktion. Sørg for det praktiske. Hold f.eks. afstand mellem medarbejderne, så smitten minimeres. Holdskifte og weekendarbejde er også en mulighed.
 • Overvej strategiske partnere. Der kan være komplementære produkter. Måske kan I sælge hinandens varer – måske endda med synergi, så flere produkter bliver afsat i sidste ende.
 • Gennemtænk salg og marketing. Udvis empati. Lad være med at tæppebombe kunder, der er kriseramte. Hvis nogen derimod oplever vækst i krisetiden, udgør de en forretningsmulighed.
 • Tjek serviceafdelingen. Brainstorm på, hvad god service kan være under de nuværende forhold.
 • Tal med indkøb. Sørg for at lager og tilkøb holdes på et minimum, så det ikke dræner likviditeten

Spar

Punktet spar handler om at sikre, at omkostninger ikke stikker af i en tid, hvor omsætningen kan være under pres.

 • Hold igen med alle nye investeringer. Overvej om de stadig er aktuelle.
 • Tjek alle regninger og betalinger. Indgå i dialog med leverandører. Måske er de ikke så hårdt ramt som dig og vil være villige til bedre eller længere betalingsbetingelser. Måske kan de omdannes til en strategisk samarbejdspartner (frem for blot en leverandør) og også sælge dine produkter.
 • Tal med udlejer, hvis lokaler ikke er ejet af dig. Forsøg at få bedre betingelser, i tilfælde af at ejeren ikke selv er ramt af krisen. Er du en god lejer, vil de være interesseret i at beholde dig.
 • Tjek abonnementer og aftaler. Skær ned, hvor der ikke umiddelbart er værdi – f.eks. i forbindelse med online annoncering, hvis efterspørgslen ligger et andet sted
 • Tal med kunderne, særligt B2B. Hvis de ikke er hårdt ramt, kan de måske betale forud eller garantere for senere ordrer. Måske vil de være villige til f.eks. et markedsførings-samarbejde.
 • Tal med banken. Undersøg mulighederne for at få sænket renten. Vil en kassekredit med kaution fra f.eks. Vækstfonden give mening? Banker værdsætter trimmede virksomheder.

Skaf

Punktet skaf handler om at få overblik. Det handler bl.a. om at få den rette assistance, sikre at du udnytter støtteordningerne og er parat til at se muligheder – frem for blot begrænsninger.

 • Undersøg regeringens fine støtteordninger. Mulighederne er gode. Har man svært ved at finde rundt i dem, kan man kontakte egen revisor eller Erhvervshusets Taskforce, der kan rådgive og hjælpe med at udfylde selve ansøgningen. Erhvervshuset kan også anbefale eksterne konsulenter.
 • Overvej at etablere et Advisory Board. På den måde kan du få input fra eksterne kompetencer og løbende sparring. Det er en relativ ukompliceret og billig måde at få hjælp på. Sats på to til seks medlemmer. Medlemmer skal kunne rådgive inden for de områder, du ikke selv mestrer.
 • Hold fast i innovative tiltag. Når krisen er afblæst, vil der lige som før være behov for udvikling. Man kan med fordel tjekke Innovationsfondens website og undersøge eksisterende støtteordninger.

Sælg

Punktet sælg handler bl.a. om at se fremad og identificere indtægtskilder på både kort og lang sigt.
Når du står med en styrket og trimmet organisation, og når du har indsamlet gode råd fra eksterne rådgivere, sparret med Erhvervshuset og måske etableret et Advisory Board, er det tid at skabe en ny strategi. Den skal virksomheden kunne styre efter fremadrettet.

Den nye strategi skal stile mod større salg til lønsomme kunder. Det gælder både nye og gamle kunder. Det gælder via nye og gamle kanaler. Her spiller online-mulighederne ind, eftersom de har vist deres værd siden krisen satte ind, og vi ikke kan mødes som før. Ideer til ny forretningsmodel kan f.eks. være:

 • Kan der produceres noget, der er mangel på i krisen? Kan du flytte dit marked online? Kan du engagere lokalmiljøet? Kan man anvende marketing-gimmicks? Kan du gøre ting anderledes?
 • Søg inspiration fra andre. Oplagte eksempler er webinarer fremfor fysiske kurser. Eller ændret produktion - som f.eks. dem, der går fra at producere juice til at levere håndsprit.
 • Identificer nye behov. En fødevareproducent, som normalt leverer til restauranterne, kan du f.eks. etablere et lokalt salgs-setup. Måske kan de boomende web-supermarkeder sælge dine varer.

Sidst opdateret: 24.04.2020