header billede

Rådgiverpakker: Gør din virksomhed klar til salg

Nu kan du få 50 procent i tilskud til rådgivning om din virksomheds ejerskifte gennem Erhvervshus Sjælland rådgiverpakker.

knap_bliv_kontaktet

Måske er du serieiværksætter? Måske skal familien flytte til en anden landsdel? Måske har du en alder, hvor et salg er relevant, eller der kan være en helt fjerde grund til, at du ønsker at gøre virksomheden klar til salg.

Hvis du vil lykkes med din virksomheds ejerskifte, kan du bruge en af Erhvervshus Sjællands rådgiverpakker på 50.000 kr., hvor du får 50 procent i tilskud til regningen. En række dygtige rådgivere står klar til at hjælpe dig.

Rådgiverne er specialister inden for ledelse af ejerskifte og styring af økonomi i et ejerskifte.

Download ansøgning og vejledning

Bemærk, du skal have underskrevet en smv PRO forhåndsaftale, og der skal være udstedt et tilsagn fra Erhvervshus Sjælland, inden du går i gang med forløbet.

Download

Kontakt Erhvervshus Sjælland eller en af de udvalgte rådgivere – se listen nedenfor – for at komme hurtigt i gang.

Pakke 1 – Ledelse af et ejerskifte

I denne pakke får du professionel og fortrolig rådgivning til, hvordan du bliver klar til at lede et ejerskifte, så både du og virksomheden kommer godt videre. En vigtig del af virksomhedens værdi er den viden, du sidder med som ejerleder. Rådgiveren kan hjælpe med at sikre, at den viden bliver tilgængelig for en køber.

Forløbet indeholder typisk:

 • Klarhed over dine forventninger og mål for et ejerskifte
 • Hjælp til at beskrive din virksomhed og dokumentere dens værdi for potentielle købere
 • Overvejelse og afklaring om forskellige købere, hvad enten det er et familiemedlem, en medarbejder, der måske overtager virksomheden gradvist eller du skal finde en køber udefra.
 • Plan for gennemførsel af et ejerskifte eller glidende ejerskifteforløb

Forløbet skræddersys til din og virksomhedens specifikke situation.

Pakke 2 - Økonomien i et ejerskifte

I denne pakke gør du og din rådgiver virksomheden klar til ejerskiftet, hvor vægten er lagt på den økonomiske side af salget af din virksomhed.

Forløbet indeholder typisk:

 • Analyse af markedet for køberemner
 • Afklaring om værdiansættelse i SMV-markedet
 • Salgsprospekt for din virksomhed
 • Glidende økonomiske ejerskiftemodeller
 • Planlægning af forhandling med potentielle købere, så du får den bedst mulige salgsproces.
 • Forberedelse til, hvordan virksomheden kan afslutte en handel.

Forløbet skræddersys til din og virksomhedens specifikke situation. Rådgiveren gennemfører processen med dig som ejerleder og evt. udvalgte nøglepersoner i din virksomhed.

Det får du i rådgiverpakkerne

 • Et skræddersyet forløb med en rådgiver
 • Enten et eller to forløb med fokus på at lykkes med ledelse af et ejerskifte eller håndtering af de økonomiske sider af ejerskiftet
 • Du kan vælge mellem flere kvalificerede rådgivere, som skræddersyr forløbet til din virksomhed
 • Du får dækket 50 procent af regningen til forløbet af Erhvervshus Sjælland.

Er du interesseret i at vide mere? Kontakt os i dag.

knap_bliv_kontaktet

Bemærk, at rådgiverpakkerne ikke omfatter selve gennemførelsen af ejerskifte, implementering samt eksekvering, herunder udførsel af kontrakter, forhandlinger med købere mm.

Mød rådgiverne

Rådgivningen omfatter strategi, vækstplaner, organisationsudvikling, digitalisering og drift. Desuden rådgives i køb og salg af virksomheder, samt ikke mindst i generationsskifte. Navnlig sidstnævnte kræver indsigt i og forståelse for de mangeartede overvejelser, en ejerleder tumler med og ofte alene.

Filosofien bag rådgivningen er baseret på følgende udsagn: ”For en typisk ejerleder i en mindre eller mellemstor virksomhed handler det meget lidt om managementteorier, regneark og planer i ringbind. Det handler meget mere om erfaring, forståelse for en ejerleders specielle problemstillinger, tillid og empati – værdier, som vi gør os store anstrengelser for at leve op til hver gang”.

Kort beskrivelse af rådgiveren/rådgiverne

Ole Bang Nielsen har mangeårig erfaring som adm. direktør i mellemstore og store, danske virksomheder. Primært indenfor FMCG, men også med erfaring fra BtB, tekstil, medier og service/event/hospitality.

Ole har desuden mangeårig erfaring med bestyrelses- og konsulentarbejde, først og fremmest i mindre og mellemstore familieejede og ejerledede virksomheder.
Desuden yder han frivillig rådgivning til små og mellemstore virksomheder i Early Warning-programmet og som mentor i startups.

Se yderligere på LinkedIn

Ken Kürstein - Ejer, civiløkonom og chefkonsulent
Kens speciale er finansiel rådgivning, forretningsudvikling og salgs- og personaleledelse. Han er uddannet civiløkonom og har 25 års erfaring fra den finansielle sektor, blandt andet som investerings- og pensionsrådgiver i Bikuben/BG Bank og senere som investerings- og finanschef i Slagelse Sparekassen/Spar Trelleborg/Bank Trelleborg og Sydbank.


Om DC-Consult
Vi har i mange år arbejdet med at bygge bro mellem køber og sælger, idet DC-Consult opererer som virksomhedsmægler og virksomhedsudvikler. Uanset udfordring, størrelse, beliggenhed og værdi, så lad os sammen finde ud af, hvordan vi kan hjælpe.

Vi er meget opmærksomme på, at der kan være store følelsesmæssige påvirkninger ved at skulle sælge sit livsværk. Vi hjælper dig trygt og sikkert igennem processen. I vores håndtering af din sag, lægger vi stor vægt på fortrolighed og diskretion. Derfor kan vi eksempelvis altid aftale et neutralt mødested, hvor vi sammen kan gennemgå alle de relevante forretningsforhold, samt planlægge det videre forløb m.m.

Vi dækker hele Danmark og har mødefaciliteter på Glasværket i Korsør (vores hovedkontor), i Ørestaden v. Royal Arena, samt muligheder for mødefaciliteter i Syddanmark, Lystrup ved Århus og i Nordjylland.

DC Consult har stor forståelse for og erfaringer med SMV-ejerledet kultur, hvilket vi har udført i Erhvervsservice for Slagelse Erhvervsråd, Slagelse Kommunes ErhvervsService, EU-projekterne Attraktive Virksomheder og VidenMetro og ikke mindst i vores egenskab som Klinik- og Virksomhedsmægler de sidste mere end 10 år, hvor vi også har udviklet flere håndbøger og bøger om emnet.

DC Consult har i øvrigt et indgående kendskab til Erhvervshus Sjælland (tidligere Væksthus Sjælland) og dennes tilbud til SMV´erne i Region Sjælland, samt deres konsulentkorps (hvilket er gensidigt). Vi er endvidere Vækstfondsambassadør og medlem af foreningen af Danske Virksomhedsmæglere og deltager som advisoryboard-medlem i Match-Online.
DC-Consult dækker bredt, men skræddersyr selvfølgelig indsatsen til den enkelte virksomheds behov.

Kernekompetencer:

 • Køb og salg af virksomheder.
 • Rådgivning om forretningsudvikling.
 • Rådgivning om optimal finansiering og kapitalfremskaffelse.
 • Rådgivning om ejerskifte / generationsskifte.
 • Rådgivning om støttemuligheder til vækst.
 • Ejerskiftekurser i virksomheden.

Kontakt:

Mail: dc-consult@dentalconsult.dk
Tlf.: 20209212

Læs mere her

Kenneth Grunow har arbejdet med ejerskifte siden 2004 og mere end 80 gennemførte handler. Gennem sin karrierer har Kenneth Grunow startet 3 virksomheder som enten er i drift eller solgt med succes. Kenneth har gennemført et treårigt generationsskifte og senere solgt virksomheden. Kenneth har også opkøbt og drevet flere virksomheder.

Kenneth Grunow er den der kan hjælpe en ejeleder, fra overvejelser om at ejerskifte, til at sikre et godt salg. Kenneth kender alle de følelser som opstår under, er ejerskifte proces. Du vil opleve at blive ført gennem ejerskiftet, og at der hele tiden, står en klar ved siden af dig som ejerleder.Kernekompetencer

At forberede og styre en struktureret ejerskifteproces. Godt og ærligt købmandsskab.

Har hovedsæde på Amerika Plads 26A, 2100 København Ø. Virksomheden har også en afdeling på Falster i Klosterstræde 16A, 4800 Nykøbing F. Virksomheden drives af Kenneth Grunow, som også selv er ejerleder.

Vi møder gerne vores kunder i de virksomheder som påtænkes ejerskiftet. Vi møder også gerne op uden for normal arbejdstid. Ligesom vi svarer på mails og telefon, uden for normal arbejdstid.

Kontakt:
Mail: kenneth@grunow.dk
Tlf.: 21 21 81 70

Læs mere her

LIVA consult yder traditionel konsulentvirksomhed og gennemfører rådgivnings- og træningsforløb indenfor:

 • Forretning: Forretningsgrundlag, Strategi, Produkt, Marked, Kunde & Salg
 • Proces: Mennesker, Systemer, Processer, Automatisering & Digitalisering
 • Kapital: Funding, Finansiering, Ejerskab & Økonomi

LIVA consult har de seneste 15 år har LIVA consult arbejdet med sparring, vejledning og gennemførelse af ejer- og generationsskifte. Dette såvel i relation til mindre og større ejerskifter. LIVA consult rådgiver og hjælper ejer og virksomheder i forhold til overvejelser, forberedelse og gennemførelse af ejerskifte.

Dette gennem vores konsulenter:

Jens Mølgaard, kapitalrådgiver og forretningsudvikler, der har mere end 30 års erfaring med ejerskifte, finansiering, effektivisering og udvikling af virksomheder. Dette som rådgiver og leder inden for den finansielle verden, mægler- og rådgivningsbranchen.Poul Kvist, forretningsudvikler, der har medvirket i flere salg og opkøb af virksomheder, hvilket har sikret ham stor erfaring hermed.
Poul er en erfaren forhandler, hvilket har gjort, at han ofte har nået et forhandlingsresultat i meget vanskelige sager. Dette såvel ved virksomhedshandler, finansiering, akkordering, anskaffelser mm. Han skaber kompromisset som alle parter kan acceptere.

Kontakt:

Mail: info@livaconsult.dk
Tlf.: 70 25 86 66

Læs mere her

Hos M&A Frontline arbejder vi med kvalificeret rådgivning til ejerledere. Vi er en veletableret rådgivningsvirksomhed med kompetencer udviklet gennem adskillige år. Vi arbejder med professionalisering og udvikling af virksomheder, så virksomhederne kan realisere deres ambitioner om vækst og forretningsudvikling. Typisk er vores arbejde en del af en generel salgsproces for virksomheden. Ved at arbejde med salgsmodning og optimering af virksomheden forud for salgsprocessen er det vores erfaring, at øget salgbarhed og øget værdi opnås.

Vores arbejde er kendetegnet ved hands-on og tæt samarbejde med ejerlederen. På den vis opnås bedst mulig resultat til alles tilfredshed.

Kort om Ulrik Uhrskov:​
Gennem M&A Frontline ApS, som jeg var med til at etablere i 2013, har jeg siden starten af 00’erne arbejde med ejerskifte af SMV’ere. Jeg har opbygget et stort kendskab til det helt særlige stof ejerledere er lavet af og har den største respekt for denne gruppe af mennesker, som skaber fundamentet for den velstand vi har i vores samfund. ​​

Mit generelle fokus og arbejdsmetode er en analyserende og struktureret tilgang til udvikling og vækst af de virksomheder jeg arbejder sammen med. Jeg arbejder vedholdende og målrettet mod det slutresultat vi i fællesskab har defineret. ​​Mit teoretiske fundament er stærkt gennem mange års fokus på vedligeholdelse af kompetencer, bl.a. med en igangværende MBA.

Kort om Ellen Marie Vestergaard:​
Udover at fungere som partner i M&A Frontline ApS, arbejder jeg med sparring af ejerledede virksomheder – enten som ad hoc rådgiver eller som medlem af bestyrelsen eller af advisory board.​

Jeg arbejder målrettet i samarbejde med kunderne om at opnå det resultat, som kunderne ønsker. Jeg anvender min baggrund til at hjælpe kunderne med at analysere konsekvenserne af de planer, som ledelsen har. I min egen virksomhed, som jeg har drevet siden 2007, er et af mine specialer gennemførelse af familiegenerationsskifter, og jeg har gennemført en lang række – såvel i min tid som partner i henholdsvis BDO og PwC og i min selvstændige virksomhed. Jeg har mange års erfaring med at samarbejde med Erhvervshus Midtjylland – herunder som kapitalcoach. ​

​Jeg er uddannet statsautoriseret revisor og har efter færdiggørelsen af denne uddannelse læst HD i organisation og jeg har gennemført BDO’s interne lederuddannelse.Generelt om M&A Frontline ApS:

Ovennævnte personer har alle stærke kompetencer inden for ejer- og generationsskifter. Dette såvel internt i familien, samt salg til eksterne købere. Vores arbejdesprocesser er strukturerede og konceptualiseret, men alligevel individuelt tilpasset den konkrete opgave, da der ikke er to virksomheder der er identiske og derved heller ikke to identiske løsningsmuligheder.

Kontakt:

Mail: info@Frontline-cf.com
Tlf.: 2326 5062

Læs mere her

Vi er specialister i at salgsmodne og formidle køb - salg - generationsskifte af virksomheder.

Salgsmodning kan ske ved at udvikle og optimere virksomhedens processer, fokusere på øget indtjening, optimere låne- og kapitalstruktur, for derved at øge virksomhedens omsættelighed og pris.

Vi støtter og rådgiver ejeren i hele processen - fra tanken om salg opstår, indtil endelige salgsdokumenter er underskrevet.

Vi har et godt netværk til en bred investorkreds, hvilket betyder, at vi kan formidle kontakt mellem sælger og relevante købere.

Arbejdsområder:

 • Formidling køb/salg af virksomheder.
 • Udvikle virksomhedens fokus på kundetilfredshed og loyalitet baseret på data.
 • Øget brug af Sociale Medier for derved at tiltrække flere nye kunder og fastholde eksisterende kunder.
 • Øge virksomhedens digitale parathed med henblik på øget effektivitet og kvalitet.
 • Analyse og implementering af forbedret processer og arbejdsgange med henblik på øget kvalitet og indtjening.

MH Ledelse er godkendt rådgiver i SMV-Pro samt SMV-Digital.

Vi rådgiver virksomheder i hele Danmark.

Kort om Mogens Larsen - Managing partner:

Mogens har en lang karriere inden for den finansielle sektor med erfaring i finansiering og investering.

Mogens har arbejdet på direktionsniveau hos flere store finansielle virksomheder, såvel danske som udenlandske.

Mogens har siden 2014 beskæftiget sig med at rådgive SMV virksomheder med henblik på øget indtjening, medarbejderudvikling/fastholdelse samt formidling af køb og salg af virksomheder.

Mogens er uddannet indenfor finansiering (Finansakademiet) og generel ledelse (Diplomleder).

Kontakt gerne Mogens for en uforpligtende samtale om netop din virksomheds behov.

Kontakt:

Telefon: 20 25 02 12
Mail: larsen@mhledelse.dk
Læs mere her

NYCO er specialister og rådgivere indenfor forholde som relateres til salg, generations- og ejerskifte af virksomheder.

Mikael Tipsmark er uddannet indenfor bank- og finansieringsvirksomhed med økonomisk- og ledelsesmæssig overbygning. Mikael har arbejdet indenfor energi, IT, service, rådgivning, investering og kapitalfremskaffelse. Fra ledelses- og direktionsstillinger samt bestyrelse, besidder Mikael en solid indsigt i SMV, bl.a. har han de seneste +8 år arbejdet med salgsmodning, generationsskifte, værdiansættelse og salg af virksomheder.Mogens Bjerre er uddannet indenfor produktion, handel og ledelse, og har erfaring fra bestyrelse. Mogens har beklædt ledelses- og direktionsstillinger i industrien, maskinhandel, service og eksport samt en kortere årrække indenfor bank og finansiering. Mogens har +12 års erfaring med værdiansættelse, salgsmodning, salg og generationsskifte af virksomheden.Ved opgaveløsning kan assistance fra studentermedhjælper indgå. Der er tale om studerende på minimum bachelor niveau, typiske HA, cand.merc., finansøkonom etc.
Medarbejdere i NYCO er underlagt særlig fortrolighed, som bl.a. er indskrevet i ansættelsesaftaler.

NYCO sælger, generationsskifter, værdiansætter og salgsmodner virksomheder. Vores primære formål er at hjælpe virksomheder med, at få bedst mulig overgang gennem et ejerskifte. Vi har særlig erfaring med SMV her iblandt fremstillingsindustri samt B2B-service, handel, anlæg og entreprise. Vores kontorer er placeret i Nyborg og Esbjerg. Vi betjener virksomheder i hele Danmark, samt rejser vi rundt efter aftale.

NYCO er medlem af Dansk Industri og Danske Virksomhedsmæglere. NYCO har et stort netværk indenfor finansielle investorer, banker, Vækst Fonden, investeringsfonde, Business Angels, rådgivere -offentlige/ private, specialister samt potentielle købere.

NYCO er tilmeldt ENDEIS, SMV-Pro, og tilbyder herved pakkeløsninger i henhold til SMV-Pro pakkeløsninger

Kernekompetencer

Vi har betydelig indsigt i salgs- og generationsskifteproblematikker for SMV-segmentet. Endvidere besidder vi solid kompetence og erfaring med afklaring af ejer og efterfølger, forberedelse, ejerskiftemodning, værdiansættelse, ejerskiftemodeller, finansiering og kapitalfremskaffelse samt salg og generationsskifte af SMV. Vores kernekompetencer kan derfor ses i følgende figur, hvori de overordnede ydelser NYCO tilbyder illustreres.

Kontakt:

Mail: mb@nyco.dk
Tlf.: 7311 1212

Læs mere her

PSB-Management hjælper dig som ejerleder med at få inspiration og værktøjer til, hvordan du kan øge værdien af din virksomhed og gøre den salgbar – uden at den føler sig sat til salg.
 • En salgbar virksomhed er din bedste forsikring, for at du kan realisere de værdier, som du har skabt i din virksomhed.
 • En salgbar virksomhed giver dig de bedste frihedsgrader i forhold til, hvad du selv vil fokusere på, hvad enten det er:
 • Yderligere udvikling af din virksomhed,
 • Mere tid til andre aktiviteter
 • Eller om du vil sælge, hvis der skulle opstå en ny situation.

PSB-Management er stiftet og ledes af Peter Sørensen, som er udførende på smv PRO’s ejerskifteforløb.

Om Peter Sørensen

Peter Sørensen har indgående erfaring med og respekt for virksomhedskulturen i ejerledede virksomheder:

 • Peter har de sidste 15 år hjulpet ejerledere som ansat direktør i et datterselskab i en ejerledet international koncern, som bestyrelsesformand, Advisory Board medlem eller virksomhedsmægler for danske ejerledede virksomheder.
 • Tidligere har Peter i mere end 20 år arbejdet med og været ansvarlig for udvikling af virksomheder som strategirådgiver, administrerende direktør, salgs- og marketingdirektør samt direktionsassistent.

Kernekompetencer:

 • BtB-virksomheder indenfor produktion, handel og service.
 • Digital transformation.
 • Strategi og forretningsudvikling.
 • Værdiskabelse og salgsmodning.
 • Ejerlederens personlige afklaring.

Kontakt:

Mail: ps@psb-management.dk
Tlf.: 2324 3839

Læs mere her

VIRKON er et professionelt konsulenthus, etableret i 2010 med fokus på praktisk forretnings-udvikling.

VIRKON fokuserer på forretningens og organisationens vigtigste udviklingsforhold og arbejder både strategisk og helt praktisk med en række ekspertise områder inden for:

BUSINESS EXCELLENCE: Virksomhedens drift, organisation og finansielle rammeforhold, digitalisering,
Strategi og forretnings udvikling, Services optimering, effektivisering, produktion og indkøb. Kapitalfremskaffelse, Salgsmodning og køb/salg af virksomheder er blandt kernekompetencerne.

STRATEGI & INNOVATION: Virksomhedens evne til kontinuerlig strategisk udvikling og transformation, Innovations ledelse og progression, Innovations samarbejder, Innovations pipeline og Markeds test.

INTERNATIONALT SALG & KOMMERCIALISERING: Optimering af markedstilgang, GTM-aktiviteter, Salg og marketing, Markedsanalyser og segmentering, Eksport og internationaliserings programmer, Strategisk salg – træning og praktisk assistance, Salgsorganisationen, Målstyrings modeller og CRM-optimering

VIRKON rådgivere er særdeles erfarne og kompetente og aldrig alene – når behovet for konkrete ekspertiser viser sig bringes kolleger og vores internationale netværk med 5000 IIB kollegers ekspertise og resurser i spil.

VIRKON arbejder over hele landet, og der er altid 2 erfarne rådgivere tilknyttet ejerskifte opgaver.

Alle VIRKON konsulenterne har relevant uddannelse, erfaring og er certificerede i faglige metoder og discipliner relevante for dette program og har omfattende international erfaring med ledelse af virksomheder i mange forskellige brancher og markeder. www.virkon.dk

De primære Konsulenter i programmet er:

Michael Plougmann, Partner
Michael har omfattende erfaring med strategisk ledelse, Salg & Marketing, Innovation, internationalisering, kapitalfremskaffelse og forretningsudvikling – fra ledelse af internationale koncerner og deltagelse i innovation, etablerings og vækst virksomheder. Michael er ekspert i salgsmodning og forretningsudvikling og har over 25 års erfaring i succesfuld ledelse og udvikling af mange typer virksomheder.

Michael er herudover Teknisk ekspert for EU’s innovations programmer, Digitaliserings Expert og dommer/jury ved mange internationale innovation og entreprenurship events.

John Lucas, Partner
John arbejder primært med rådgivning i forbindelse med køb og salg af mindre og mellemstore virksomheder og kapitaltilvejebringelse. Særlig rådgivning i forbindelse med køb og salg af, og kapitalfremskaffelse til SMV’er, Samt optagelse af selskaber på børser.

John arbejder struktureret med virksomheders værdiansættelse og har +30 år praktisk erfaring med alle former for ejerskifte scenarier der medvirker til at ejer/parterne får et godt grundlag for succesfuld gennemførsel af et ejerskifte.

HC Fransen, Partner
Ekspert i forretningsudvikling, salgsmodning og salg af virksomheder, strategi- & handlingsplaner samt taktisk og operationel implementering og realisering af planer og mål på tværs af organisationen. HC har særligt ekspertise i Logistik, udvikling og produktions virksomheder.

Kontakt:

Mail: virkon@virkon.dk

Læs mere herDEB-EU-reg-soc-logoer

Sidst opdateret: 19.07.2021