Smv PRO: Mærk dine initiativer på bundlinjen

Har du initiativer i din virksomhed, som skal sættes i gang? Og skal de have endnu mere fart og flere ressourcer tilført? Smv PRO sætter fokus på netop dine behov, og tilfører dem professionel rådgivning — sammen sætter vi retningen!

smv pro - card i 2-1_EU

knap_bliv_kontaktet

Det hele starter med en god plan — ved du, hvad initiativerne kræver? Hvad de koster? Hvilke medarbejderressourcer og hvor meget tid, der skal allokeres?

Alt det sætter smv PRO fokus på. Du får sammen med en privat rådgiver lagt planen, ryddet alle stenene væk og banet vejen for at få initiativerne til at lykkes - Det gælder, hvad enten rådgivningen omhandler organisation og ledelse, strategi og forrentningskoncept, processer eller kunderelationer og markedsføring. Dit behov er i centrum.

Du får:

 • Temperaturmålt din virksomheds nuværende situation
 • Professionel rådgivning til processen – og 50% i tilskud til køb af privat rådgivning (op til 100.000 kr.)
 • Kortlægning af din fremadrettede indsats
 • Lavpraktiske værktøjer til at skabe din virksomheds retning
 • Planen der sikrer, at du lykkes med dit initiativ, så det skaber værdi på bundlinjen
 • Sparring gennem hele processen af en erfaren forretningsudvikler

I smv PRO kan der søges om tilskud til strategisk rådgivning, analyser og indsamling af viden til at øge virksomhedens vækst til næste niveau. Slutproduktet er en nedskreven udviklingsplan.

Eksempler på typer af rådgivningsforløb:

 • Udvikling af nye forretningsmodeller, der kan skaleres nationalt og internationalt
 • Udvikling af forretningen i en ejerledet virksomhed
 • Afklaring af behovet for en professionel bestyrelse – Hvad kan den bidrage med?
 • Afklaring af behovet for et advisory board – Hvad kan den bidrage med?
 • Udvikling af den daglige ledelse – Hvordan understøtter ledelsen virksomhedens vækst?
 • Kortlægning af roller og funktioner i virksomheden, herunder hvordan bidrager familiemedlemmermest hensigtsmæssigt til virksomhedens udvikling?
 • Analyse af behovet for nye kompetencer i virksomheden mhp. at udnytte ressourcer optimalt
 • Kortlægning af roller og funktioner i virksomheden – hvilke kompetencer skal understøtte virksomhedens strategi?
 • Analyse af det digitale behov i udviklingen af din virksomhed – hvordan gør du det samtidig smart og databaseret?
 • Analyse og planlægning af det gode ejer- eller generationsskifte.
 • Analyse og gennemgang af viden om online markedsføring, som understøtter en ny markedsstrategi
 • Analyse og udvikling af virksomhedens strategisk afsæt
 • Afklaring af behovet for optimering af arbejdsprocesser
 • Analyse af virksomhedens værdikæde

Sidst opdateret: 02.03.2021