Change Zealand sætter turbo på regionens vækstpotentialer

Femern-forbindelsen, den grønne dagsorden, biotek og fødevarer, samt virksomheder med stort vækstpotentiale. Det er udvalgte indsatsområder for Change Zealand, der skal skabe radikal vækst og udvikling i Region Sjælland.

Hvordan kan Region Sjællands virksomheder få andel i de mange opgaver, der ligger i og omkring etableringen af Femern-forbindelsen – og transportkorridoren op gennem Sjælland?

Hvordan hjælpes sjællandske virksomheder med nye grønne teknologier, biotek eller fødevareprodukter til markedet og videre ud i verden?
Hvordan får Region Sjælland sine egne milliardvirksomheder?

Det er spørgsmål, som Erhvervshus Sjælland sammen med regionens videninstitutioner, videnklynger og lokale erhvervsservices gennem projektet Change Zealand leverer svar på over de næste to år.

Går efter de ekstraordinære potentialer i tiden

”Med projektet Change Zealand har vi kastet os over de virksomheder, der i den nuværende dagsorden byder på ekstraordinært store potentialer for regionens vækst,” forklarer projektleder for Change Zealand, Morten Pristed.

”Det er meget forskellige virksomheder og fra meget forskellige brancher. Det er små og mellemstore bygge-, transport- og servicevirksomheder, der har noget at byde på i forhold til etableringen af Femern-forbindelsen og dens afledte effekter. Det er teknologivirksomheder med grønne produkter til bedre ressource- og energiudnyttelse. Det er virksomheder med nye og spændende produkter indenfor biotek- og fødevareproduktion, samt virksomheder med store potentialer og ambitioner om vækst,” siger han og giver dermed en kort introduktion til målgruppen for Change Zealands fire projektspor: Femern Change Zealand, Green Change Zealand, Bio Change Zealand og Man on the Moon Zealand.

Hjælp til rekruttering er nødvendig

Helt afgørende for projektet er, at de rette virksomheder kommer med. ”Vi har store ambitioner, og succesen afhænger af mange ting, men den afhænger først og fremmest af, at vi får fundet frem til de virksomheder, der har potentialet. Her er det vigtigt, at vi har et tæt samarbejde med vores partnere i den lokale erhvervsservice, på videninstitutionerne og i organisationerne. Det er jo netop lokalt og i nicherne, at man kender virksomhederne og deres potentialer,” siger Morten Pristed.

Konference om Change Zealand

For at udbrede kendskabet til Change Zealand afholder projektet en Kick Off konference online den 3. maj, som Morten Pristed håber, at mange af partnerne og deres medarbejdere vil deltage i. ”På konferencen vil vi fortælle om potentialerne for regionens udvikling i de kommende år, begrundelsen for Change Zealand og hvad de fire spor indeholder, samt møde nogle af de virksomheder, der allerede er kommet med i projektet og høre deres bevæggrunde for at deltage. Det glæder vi os til – og vi håber at mange af partnernes medarbejdere og de virksomheder, som det kunne være relevant for, vil deltage,” siger Morten Pristed.

Sidst opdateret: 04.05.2021