Udbud: Indhentning af tilbud på lokaleleje til Vækstfabrik Ringsted

Vækstfabrikkerne ApS ønsker hermed at indhente tilbud på leje af lokaler til Vækstfabrikken Ringsted.

Vækstfabrikken

En Vækstfabrik er et særligt udviklingsmiljø for lokale iværksættere og – virksomheder som har til formål at skabe gode betingelser, der understøtter virksomhedernes ambitioner og bidrager til, at flere af regionens virksomheder overlever og udnytter deres potentiale optimalt. Vækstfabrikkerne tilbyder, udover en kontorplads, et skræddersyet udviklingsforløb bestående af 1-1 sparring, kompetenceudvikling og faglige netværk. Man kan bo på en Vækstfabrik i op til 3 år.

Krav til de fysiske rammer:

Lokaliteten til Vækstfabrikken skal kunne rumme følgende:

 • Centralt beliggende i Ringsted by. Tæt på offentlig transport.
 • Ca 15 indflytningsklare kontorpladser. Heraf ca. halvdelen til 2/3 i lukkede kontorer. En-mandskontorer er meget efterspurgte, så et areal hvor der er etableret enmandsceller vil være attraktivt.
 • Minimum et aflukket mødelokale med plads til minimum 15 personer, gerne med tavle, projektor, lærred mv. Gerne et stort og et lille mødelokale.
 • Køkkenfaciliteter, gerne med spisepladser i selve køkkenet, tilknyttede lokaler eller kantine.
 • Tilstødende parkeringsareal.
 • Mulighed for inden- og udendørs skiltning.
 • Rengøring af arealet.
 • Adgang til stabilt trådløst internet samt kablet netværk i kontoerne.
 • Kopirum, med mulighed for trådløs tilslutning af farveprinter/kopi/scan til mail/fax maskine med mulighed for A3
 • Indflytning i lokalerne forventes at være primo 2020

Vækstfabrikkerne ApS er kontraktholder og opkræver leje fra brugerne af Vækstfabrikken. Vækstfabrikanterne faktureres en måned forud. I forhold til flyver pladser kan hver plads udlejes 2-3 gange. Kaffe, the og kopi er inklusiv i huslejen. Der er intet depositum for Vækstfabrikanterne.

Al husleje går ubeskåret til Udlejer, som fakturerer Vækstfabrikkerne ApS for den indhentede leje månedsvis. Der afregnes kun for udlejede pladser. Vækstfabrikkerne ApS garanterer ikke for udeblevne lejeindtægter, men er ansvarlig for igangsættelse og opfølgning på rykkerprocedure. Der fremsendes månedlige opgørelser over lejere med betalingsstatus til udlejer. Afregning af husleje sker kvartalsvis.

Vækstfabrikkerne ApS tager i kontraktperioden et overhead på 15 % for de ydelser der varetages af Vækstfabrikkerne.

Den månedlige husleje for Vækstfabrikanterne er forudbestemt med følgende priser:

 • Flyverplads: kr. 1.325.
 • En fast plads: kr. 2.650
 • En fast plads i lukket kontor: kr. 2.970

Placeringen skal ligge centralt i Ringsted by med let adgang til offentlig trafik

Spørgsmål til udbuddet kan stille til Jens Peter Bech på e-mail jpb@ehsj.dk, tlf. 41 99 98 13

Tilbuddet bedes sendt elektronisk senest d. 1. november 2019 til Jens Peter Bech, e-mail jpb@ehsj.dk

De tilbudte lokaler forventes beset i uge 46-47. Der aftales nærmere med den enkelte tilbudsgiver om dette i uge 45.

CPV-produktkode: 70310000 Leje eller salg af bygninger

Periode for lejemålet forventes at løbe fra primo 2020 til ultimo 2023

Aftalen tildeles efter tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Udbuddet samt mere info om Vækstfabrikkerne kan findes på www.vaekstfabrikkerne.dk

Logo Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

EU socialfonds logo

Sidst opdateret: 09.10.2019